ÅBNINGSTIDER SEKRETARIATET:
Mandag-fredag kl. 9.00-14.00
 

ÅBNINGSTIDER I PROSHOPPEN:
Mandag-fredag kl. 9-17
Lørdag-søndag kl. 9-15
  

ÅBNINGSTIDER I GOLF CAFÉEN:
Mandag-torsdag kl. 10-21
Fredag kl. 10-18
Lørdag-søndag kl. 10-20
For særlige aftaler kontakt indehaver Keld Hansen på tlf. 26 12 08 90 
 

ÅBNINGSTIDER DRIVING RANGE: 
Åben i dagslys.
Tirsdage lukkes kl. 17.30 pga. klipning

GREENFEE 
Mandag-torsdag kr. 360,00
Fredag-søndag kr. 400,00   

4Golf

Medlemmer
4Golf aftalen tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer og dermed ikke til fleksmedlemmer, langdistance medlemmer, hverdagsmedlemmer eller nabomedlemmer.4Golf aftalen skal altid købes i medlemmets hjemmeklub. For de fuldgyldige medlemmer,der ikke ønsker at tilslutte sig ordningen, vil de hidtil kendte rabataftaler (½ greenfee m.m.)fortsat være gældende. 4Golf ordningen er personlig og misbrug medfører inddragelse af ordningen uden nogen form for kompensation.
Medlemskabet er gældende fra 1. april til 31. december 2017.
 

Rettigheder
4Golf aftalen giver adgang til klubbernes baner uden betaling af greenfee. Når du deltager i specielle arrangementer som f.eks. company days eller ’klub i klubben-pakkeløsninger’, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af 4Golf ordningen i forbindelse med sådanne arrangementer, med mindre det er udtrykkelig aftalt med klubben.Booking
Bookingen foregår via Golfbox og efter den enkelte klubs gældende regler om tidsbestilling. I Sæby kan medlemmer af 4Golf aftalen fremover generelt booke 2 dage før, mens medlemmer af Sæby Golfklub kan booke 4 dage før. Blokeringer til klubber i klubben fastholdes naturligvis som hidtil, ligesom tider på fredage-lørdage -søndage kl 9.00,9.30,10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.00 og 13.30 er forbeholdt greenfeegæster og frigives på dagen.

For Blokhus gælder følgende: 1. april til 30. september kan der først bookes tid efter kl.13.00 i weekend/helligdage. Denne regel gælder alle dage i juli måned.
 

Økonomi og tilmelding
Medlemskab af 4Golf koster 800,00 kr for perioden 01 april – 31 december 2017.
De 200,00 kr.går til hjemmeklubben, de resterende 600,00 kr. fordeles efter antal spillede runder.
Tilmelding foregår på mail eller ved personlig kontakt til hjemmeklubbens sekretariat, der sender opkrævning. Snarest der er betalt, bliver man oprettet i Golfbox, og derefter er man spilleberettiget. 
Vi gør opmærksom på, at medlemskabet af 4Golf ikke kan refunderes.

 
 

PRESSEMEDDELELSE:
Offenliggjort tirsdag den 14. marts 2017 kl. 15.30:
”4Golf”

”4Golf” er navnet på det nye samarbejde, som fire populære golfklubber i Nordjylland har etableret. De fire klubber er Blokhus, Dronninglund, Sæby og Ørnehøj golfklubber. Formålet med samarbejdet er, at medlemmerne frit kan spille på hinandens baner.

Det har været et stort ønske fra de fire klubber at give deres medlemmer et ekstraordinært attraktivt tilbud, som ligger udover det, der i forvejen tilbydes i klubberne. De fire klubber har haft stor succes med at tiltrække nye medlemmer og ved dette tiltag tages endnu et skridt i bestræbelserne for at gøre noget for de medlemmer, som trofast har bidraget til det gode sammenhold, som hersker i alle klubberne. Derfor har de fire klubber drøftet mulighederne for at etablere et tættere samarbejde til gavn for klubbernes medlemmer. At det blev de fire klubber er ingen tilfældighed. Samlet åbner de fire velrenommerede klubber op for spil på fire baner, som hver især har nogle karakteristika, som giver forskellige udfordringer. Det er lige fra skov, åbne områder, klitplantager og let til meget kuperet terræn. Endvidere råder de fire klubber over nogle attraktive faciliteter. Det er derfor bestyrelserne i de fire klubbers håb, at medlemmerne vil tage godt imod tilbuddet.

Samarbejdet gælder fra 1. april 2017 og resten af 2017. Perioden betragtes som en prøveperiode og klubberne evaluerer ordningen i slutningen af året med henblik på en evt. fortsættelse.

De medlemmer, som tilslutter sig ordningen, betaler kr. 800,-, hvoraf kr. 200,- går til hjemmeklubben og resten indgår i en pulje, som ved årsskiftet fordeles i forhold til besøgende i de respektive klubber. De nærmere detaljer vedr. ordningen vil fremgå af klubbernes hjemmesider.

 
Fakta
Blokhus Golfcenter
Hunetorpvej 115, 9492 Blokhus
Tel: 98209500. www.blokhusgolfcenter.dk
693 medlemmer
Banen er en 18 hullers bane par 72, 6.250 meter (hvid), 5.834 meter (gul), 5.003 meter (rød) i skov, klitplantage og åbne arealer, herudover 9 hullers pay & play-bane og 9 hullers par 3-bane
Endvidere findes der driving range, putting green, indspilsgreen, fittingcenter, Proshop, klubhus og restaurant.
Greenfee hverdag/weekend er kr. 340/420
Årligt kontingent er kr. 5950,-
 
Dronninglund Golfklub
Kirkevej 12, 9330 Dronninglund
Tel: 33 15 10 20
www.dronninglund-golfklub.dk
717 medlemmer
Banen er en 18 hullers bane par 72, Tee 62 6192 m, Tee 58 5895 m, Tee 53 5304 m, Tee 49 4996 m i skov og åbne arealer, herudover en par 3-bane.
Endvidere findes der driving range, putting green, indspilsgreen, fittingcenter, proshop, klubhus og café.
Greenfee hverdag/weekend er kr. 350/400.
Årligt kontingent er kr. 5700,-

Sæby Golfklub
Vandløsvej 50, 9300 Sæby
Tel: 98 46 76 77
www.saebygolfklub.dk
Fuldtids 516, total incl. passive og par3 787 medlemmer
Banen er en 18 hullers bane par 72, 5.851 m (gul), 5.289 (blå), 4.916 (rød) i en afvekslende natur og let kuperet terræn, herudover en Pay & play-bane
Endvidere findes der driving range, putting green, indspilsgreen, proshop, klubhus og café
Greenfee hverdag/weekend er kr. 360/400
Årligt kontingent er kr. 5600,-

Ørnehøj Golfklub
Gammel Lundegårde 70, Gistrup
Tel: 98314344
www.ornehojgolfklub.dk
1396 medlemmer
Banen er en 27 hullers bane par 72, Grå bane 5665 m (gul), Blå bane 5277 m (gul) og Grøn bane 5120 m (gul) i skov, park og åbne arealer i et meget kuperet terræn, herudover en par 3-bane
Endvidere findes der driving range, putting green, indspilsgreen, proshop, klubhus og restaurant
Greenfee hverdag/weekend er kr. 350/400
Årligt kontingent er kr. 5400,- (indmeldelsesgebyr på kr. 3.000,- kan betales ½ årligt med kr. 375,- i 4 år).
Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: +45 98467677