Ordensregler

  1. Læg venligst tørv på plads.
  2. Nedslagsmærker skal repareres.
  3. Tee op på alle teesteder.
  4. Affald skal anbringes i de opstillede affaldsspande ( Dette gælder også cigaretskod!).
  5. Brug signal på hul 4 og klokke på hul 18.
  6. Ujævnheder, man har lavet i bunkers udjævnes omhyggeligt, og hele riven placeres i bunker efter foreskrifterne.
  7. Skader ved øvesving bør undgås.
  8. Lovligt godkendt bagmærke/greenfeekvittering skal anbringes synligt på golfbag.
  9. Følg venligst de udlagte stier.
Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: +45 98467677